Bütün hareketlerin birbirine geçişlerle bağlandığı, dinlenme süresi olmadan kuvvet ve dayanıklılığa dayalı bir antrenman programıdır.

X